מידע

  • כדי להשתתף בליגות / סבבי תחרויות מסוימים, על השחקן להיות בעל רישיון פעיל מתאים.